Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

 Informujemy, iż z dniem 19.04. 2017 r. została podpisana umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych z  firmą PHU RAKPOL Sp.

Umowa na świadczenie usług poligraficznych (książki, czasopisma)

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku zawarto umowę na świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2017 roku do 31.05.2018 roku (12 m-cy). Telefon kontaktowy z Firmą "VOLUMINA.PL Daniel Krzanowski": Jerzy Chrapowicki 91 812 09 08

Umowa na świadczenie usług poligraficznych (plakaty, ulotki)

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 29 grudnia2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa ulotek, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych). 

Usługi cateringowe

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w efekcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na rzecz US przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy, została wybrana firma uStudio Sp. z o.o. sp.k  (umowa do wglądu jako załącznik).

Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Polor Sp. z o.o. na dostawę środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla US
Załączniki: 

Umowa na dostawę papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do US.

 SSZP US informuje, ze  w dniu 12.07.2017r . została podpisana umowa z  firmą FLESZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-017), ul. Cieślewskich 25F, dotycząca dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników do US.

Załączniki: 

Umowa na dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów US

 Niniejszym informujemy, iż w dniu 13.03.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a PETRO-OIL Zachód Sp. z o.o. Sp. K. została zawarta umowa na sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Załączniki: 

Zakupy materiałów biurowych i papieru biurowego

Z dniem 18.04. 2016 r. została podpisana umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych z  firmą PHU RAKPOL Sp. J.z siedzibą  przy ul. Sikorskiego 31, Szczecin

Gadżety Ogólnouczelniane

W dniu 22.03.2017 podpisano umowę na Dostawę gadżetów do Uniwersytetu Szczecińskiego z Agnieszką Borowy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

Załączniki: 

Podpisano Umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze

 W dniu 24.02.2017r. podpisano umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze z firmą F.H.U."CHEM-AJ" s.c. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka.

Telefon kontaktowy: (91) 48 25 920 od godziny 11:00

Fax:  (91) 48 25 920

mail: chemaj.szczecin@gmail.com

Termin realizacji dostaw cząstkowych do 8 dni kalendarzowych

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje o wprowadzeniu zarządzenia JM Rektora US określającego procedurę dotyczącą realizacji umów ramowych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych. Jednocześnie zamieszczamy pismo informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów i stosowanie się do zawartych w nich wytycznych.

Podpisano umowe na dostawę oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytetu Szczecińskiego

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 31.10.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą BLACKLINE s.c., ul. Niemcewicza 26, Szczecin na sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytu Szczecińskiego.

Załączniki: 

Umowa na dostawy tonerów i tuszy zamiennych

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 31.10.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą HAPRINT TONERY s.c. Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo na sukcesywne dostawy tonerów i tuszy zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.

Załączniki: 

Podpisanie umowy na suksesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego

Niniejszym informujemy, iż w dniu 30.05.2017 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a P-H-U AS Pomorzanka Andrzej Szarmach została zawarta umowa na dostawy sukcesywne mebli. Umowa nr TP/374/55/17 obowiązuje od dnia 30.05.2017 r. przez 12 miesięcy.

Poniżej treść umowy wraz z załącznikami

Subskrybuje zawartość