na sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. została podpisana umowa z firmą MERIDA Sp. z o.o. na sukcesywne dostawy środków czystości i asortymentu do sprzątania dla US. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania

s

umowa na dostawę materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18.05.2021r.

W dniu 18 maja 2021 roku Uniwersytet Szczeciński zawarł z PHU RAKPOL Sp. J. umowę, której przedmiotem są sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia, lub do wyczerpania wkoty w niej określonej. 

 

Umowa na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego

Umowa została zawarta z firmą CHEM-AJ" s.c. z dniem 12.02.2019 r. i obowiązuje 12 m-cy od dnia podpisania Kontakt do wykonawcy tel./fax 091 48 25 920 e-mail: chemaj.szczecin@gmail.com

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość