Sukcesywne dostawy materiałów biurowych

 Informujemy, iż z dniem 19.04. 2017 r. została podpisana umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych z  firmą PHU RAKPOL Sp.

Sprzedaż kostki granitowej

Uniwersytet Szczeciński pilnie sprzeda kostkę granitową z odzysku,

Załączniki: 

Sprzedaż- Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Rycerskiej 3

 nieruchomość na sprzedażUniwersytet Szczeciński informuje, iż Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Rycerskiej 3 w Szczecinie.

Umowa na świadczenie usług poligraficznych (książki, czasopisma)

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku zawarto umowę na świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.05.2016 roku do 31.05.2017 roku (13 m-cy).

Telefon kontaktowy z Firmą "ZAPOL - SOBCZYK Sp. Jawna": Piotr Rutkowski 91 43 51 944

Umowa na świadczenie usług poligraficznych (plakaty, ulotki)

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 9 lutego 2016 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa ulotek, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych). 

Usługi cateringowe

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w efekcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na rzecz US przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy, została wybrana firma RISTO Izabela Reszczyńska (umowa do wglądu jako załącznik).

Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 04.11.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Polor Sp. z o.o. na dostawę środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla US

Umowa na dostawę papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do US.

 SSZP US informuje, ze  w dniu 30.06.2016r . została podpisana umowa z  firmą FLESZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-017), ul. Cieślewskich 25F, dotycząca dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników do US.

Umowa na dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów US

 Niniejszym informujemy, iż w dniu 11.03.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Paliwa i Produkty Naftowe Marian Pastuszak została zawarta umowa na sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Załączniki: 

Zakupy materiałów biurowych i papieru biurowego

Z dniem 18.04. 2016 r. została podpisana umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych z  firmą PHU RAKPOL Sp. J.z siedzibą  przy ul. Sikorskiego 31, Szczecin

Gadżety Ogólnouczelniane

W dniu 22.03.2017 podpisano umowę na Dostawę gadżetów do Uniwersytetu Szczecińskiego z Agnieszką Borowy prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy

Załączniki: 

Podpisano Umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze

 W dniu 24.02.2017r. podpisano umowę na realizację dostaw na artykuły spożywcze z firmą F.H.U."CHEM-AJ" s.c. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka.

Telefon kontaktowy: (91) 48 25 920 od godziny 11:00

Fax:  (91) 48 25 920

mail: chemaj.szczecin@gmail.com

Termin realizacji dostaw cząstkowych do 8 dni kalendarzowych

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje o wprowadzeniu zarządzenia JM Rektora US określającego procedurę dotyczącą realizacji umów ramowych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych. Jednocześnie zamieszczamy pismo informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów i stosowanie się do zawartych w nich wytycznych.

Podpisano umowe na dostawę oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytetu Szczecińskiego

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 24.10.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń na sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytu Szczecińskiego.

Umowa na dostawy tonerów i tuszy zamiennych

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 24.10.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą HAPRINT TONERY s.c. Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo na sukcesywne dostawy tonerów i tuszy zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.

Podpisanie umowy na suksesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego

Niniejszym informujemy, iż w dniu 26.02.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Patmar Wojciech Marciniak została zawarta umowa na dostawy sukcesywne mebli. Umowa nr TP/374/21/16 obowiązuje od dnia 26.02.2016 r. przez 12 miesięcy.

Poniżej treść umowy wraz z załącznikami

Subskrybuje zawartość