Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
07/08/2017 - 11:30 Dostawa zestawu do spektroskopii fotoelektronowej do pracy z akceleratorem dla Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Wydziału Matematyczno-Fizycznego US 10 DP/371/54/17
28/07/2017 - 11:30 Zakup analizatora składu ciała dla Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US 47 DP/371/51/17
14/07/2017 - 11:30 Dostawa gadżetów konferencyjnych dla uczestników Międzynarodowego Kongresu Fykologicznego 214 DP/371/49/17
29/06/2017 - 11:30 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15 558 DP/371/45/17
23/06/2017 - 11:30 Dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego 293 DP/371/38/17
17/05/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego - kwartalny II/2017 460 DP/371/37/17
10/05/2017 - 11:30 Dostawa druków na studia dla Uniwersytetu Szczecińskiego 193 DP/371/35/17
21/04/2017 - 11:30 Dostawa mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym z kamerą cyfrową dla Zakładu Geologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi US 260 DP/371/33/17
21/04/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego. pow. 322 DP/371/34/17
21/04/2017 - 10:30 Wybór wykonawcy przedłużenia „licencji wsparcia” dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze), dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego 206 DP/371/32/17