Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
11/08/2020 - 10:30 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 2 DP/371/104/20
06/08/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 41
24/07/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego 110 DP/371/90/20
23/07/2020 - 11:30 wznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy. 90 DP/371/95/20
14/07/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 120 DP/371/82/20
06/07/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 178 DP/371/81/20
15/06/2020 - 10:30 wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego 247 DP/371/70/20
15/06/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 201 DP/371/76/20
07/05/2020 - 11:30 Zakup usług wsparcia i gwarancji producenta oraz licencji funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrach) wraz z dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie 414 DP/371/62/20
04/05/2020 - 10:30 dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego 397 DP/371/60/20