Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
10/05/2017 - 11:30 Dostawa druków na studia dla Uniwersytetu Szczecińskiego 802 DP/371/35/17
21/04/2017 - 11:30 Dostawa mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym z kamerą cyfrową dla Zakładu Geologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi US 789 DP/371/33/17
21/04/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego. pow. 847 DP/371/34/17
21/04/2017 - 10:30 Wybór wykonawcy przedłużenia „licencji wsparcia” dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze), dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego 757 DP/371/32/17
20/04/2017 - 11:30 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Microsoft Product and Services (MPSA) nr4100021400 MNiSW z dnia 22.09.2015 r. oraz realizacja zamawianych licencji na oprogramowanie firmy MS 1,139 DP/371/23/17
21/03/2017 - 11:30 zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego wraz ze szkoleniem z obsługi w/w narzędzia w ramach projektu Aktywnie buduj karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 1,045 DP/371/09/17
10/03/2017 - 11:30 Dostawa gadżetów ogólnouniwersyteckich 1,030 DP/371/6/17
02/03/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego 836 DP/371/12/17
20/02/2017 - 12:00 Dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego. 957 TP/371/8/17
10/02/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego 939 DP/371/02/17