Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
30/11/2020 - 11:30 Dostawa materiałów biurowych i materiałów do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnict 184 DP/371/159/20
24/11/2020 - 11:30 Dostawa odczynników, akcesoriów laboratoryjnych oraz materiałów biurowych do badań ekologicznych prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja c 169 DP/371/160/20
24/11/2020 - 08:30 Zakup sprzętu IT i RTV na potrzeby Działu Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego 173 DP/371/144/20
19/11/2020 - 11:30 dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, laptopy 316 DP/371/133/20
19/11/2020 - 08:30 Dostawa drobnego sprzętu badawczo-laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 138 DP/371/147/20
17/11/2020 - 11:30 Dostawa odczynników do eksperymentów z zakresu biologii molekularnej w ramach Projektu SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 150 DP/371/151/20
17/11/2020 - 08:30 Dostawa odczynników do eksperymentów z zakresu biologii molekularnej w ramach Projektu EkoBarkod dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 146 DP/371/152/20
12/11/2020 - 11:30 Dostawa mikroskopów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w ramach Projektu EkoBarkod - metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków (II edycja) 128 DP/371/149/20
12/11/2020 - 11:30 Produkcja i dostawa gadżetów reklamowych w ramach Projektu EkoBarkod - metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków (II edycja) 130 DP/371/148/20
06/11/2020 - 08:30 Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2021 dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych uczelni 180 DP/371/134/20