Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/04/2017 - 10:30 Wybór wykonawcy przedłużenia „licencji wsparcia” dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze), dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego 255 DP/371/32/17
20/04/2017 - 11:30 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy ramowej Microsoft Product and Services (MPSA) nr4100021400 MNiSW z dnia 22.09.2015 r. oraz realizacja zamawianych licencji na oprogramowanie firmy MS 536 DP/371/23/17
21/03/2017 - 11:30 zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego wraz ze szkoleniem z obsługi w/w narzędzia w ramach projektu Aktywnie buduj karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 351 DP/371/09/17
10/03/2017 - 11:30 Dostawa gadżetów ogólnouniwersyteckich 589 DP/371/6/17
02/03/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego 408 DP/371/12/17
20/02/2017 - 12:00 Dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego. 328 TP/371/8/17
10/02/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy mebli do Uniwersytetu Szczecińskiego 454 DP/371/02/17
26/01/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych 167 DP/371/4/17
25/01/2017 - 11:30 Dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego 203 DP/371/01/17
20/12/2016 - 11:30 Dostawa gadżetów ogólnouniwersyteckich 509 TP/371/102/16