Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
27/08/2020 - 11:30 Dostawa materiałów promocyjnych i biurowych na potrzeby projektu Doskonała nauka – Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce, nr umowy DNK/SP/464735/2020 378 DP/371/108/20
27/08/2020 - 08:30 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 453 DP/371/102/20
18/08/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 437 DP/371/103/20
11/08/2020 - 10:30 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 347 DP/371/104/20
06/08/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 341 DP/371/99/20
24/07/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego 457 DP/371/90/20
23/07/2020 - 11:30 wznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy. 355 DP/371/95/20
14/07/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 379 DP/371/82/20
06/07/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 396 DP/371/81/20
15/06/2020 - 10:30 wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego 460 DP/371/70/20