Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
27/08/2020 - 08:30 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 418 DP/371/102/20
18/08/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 404 DP/371/103/20
11/08/2020 - 10:30 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 315 DP/371/104/20
06/08/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 314 DP/371/99/20
24/07/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego 426 DP/371/90/20
23/07/2020 - 11:30 wznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy. 320 DP/371/95/20
14/07/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 344 DP/371/82/20
06/07/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 346 DP/371/81/20
15/06/2020 - 10:30 wybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego 420 DP/371/70/20
15/06/2020 - 08:30 Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem 357 DP/371/76/20