Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
15/10/2012 - 11:30 Dostawa 950 sztuk paczek choinkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego 871 TP/220/127/12
04/10/2012 - 11:30 Dostawa samochodu dostawczo-osobowego pełniącego funkcję ruchomego laboratorium na potrzeby projektu „Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 643 TP/220/121/12
27/09/2012 - 11:30 Dostawa książek oraz prenumerata czasopism dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego oraz Akademickiego Biura Karier na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider Przyszłości, realizowanego w ramach POKL 633 TP/220/126/12
25/09/2012 - 11:30 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 988 TP/220/102/12
25/09/2012 - 11:30 Dostawę książek z zakresu nauczania Matematyka na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 555 TP/220/123/12
24/09/2012 - 10:30 Drukowanie kalendarzy uniwersyteckich na 2013 rok 686 TP/220/118/12
21/09/2012 - 11:30 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej - 1 szt. 525 TP/220/120/12
07/09/2012 - 11:30 Dostawa książek oraz prenumerata czasopism dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego oraz Akademickiego Biura Karier na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider Przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 629 TP/220/114/12
30/08/2012 - 11:30 Dostawa bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego 636 TP/220/91/12
10/08/2012 - 12:00 Dostawy: Część nr 1: Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego Część nr 2: Dostawy tonerów i tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego 1,082 TP/220/99/12