Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/02/2012 - 11:30 Dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu dostępu do sieci Internet w budynkach WH US w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych termi 888 TP/220/3/12
17/02/2012 - 11:30 Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin 830 TP/220/09/12
16/02/2012 - 11:30 sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego 570 TP/220/07/12
09/02/2012 - 11:30 Zakup odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla Wydziału Biologii na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 893 TP/220/8/12
30/01/2012 - 11:30 Dostawa systemu przeciwkradzieżowej ochrony zbiorów 707 TP/220/1/12
24/01/2012 - 11:30 Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu informatycznego do jednostek Uniwersytetu Szczecińskiego. 1,835 TP/220/240/11
24/01/2012 - 11:30 Elektroniczny system do ankietyzacji studentów i kadry dydaktycznej w procesie oceny jakości kształcenia 740 TP/220/248/11
16/01/2012 - 11:30 Zakup odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego 686 TP/220/249/11
22/12/2011 - 11:30 Dostawa aparatury laboratoryjnej dla laboratoriów Wydziału Biologii na potrzeby projektu Centrum BiologiiMolekularnej i Biotechnologii współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. 969 TP/220/189/11
20/12/2011 - 11:30 zakup książek dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego oraz Akademickiego Biura Karier na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider Przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 647 TP/220/236/11