Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
31/08/2017 - 11:30 Dostawa zestawu do spektroskopii fotoelektronowej do pracy z akceleratorem dla Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Wydziału Matematyczno-Fizycznego US 835 DP/371/54/17
17/08/2017 - 09:30 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15 649 DP/371/66/17
10/08/2017 - 10:30 Zakup sprzętu teleinformatycznego – 2 sztuk przełącznika SAN [przełącznik technologii FC (Fiber-Channel), realizujący połączenia dla sieci pamięci masowej (Storage Area Network)] i licencji umożliwiającej uruchomienie funkcjonalno 586 DP/371/53/17
28/07/2017 - 11:30 Zakup analizatora składu ciała dla Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US 556 DP/371/51/17
14/07/2017 - 11:30 Dostawa gadżetów konferencyjnych dla uczestników Międzynarodowego Kongresu Fykologicznego 762 DP/371/49/17
29/06/2017 - 11:30 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15 1,066 DP/371/45/17
23/06/2017 - 11:30 Dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do Uniwersytetu Szczecińskiego 708 DP/371/38/17
17/05/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego - kwartalny II/2017 815 DP/371/37/17
10/05/2017 - 11:30 Dostawa druków na studia dla Uniwersytetu Szczecińskiego 481 DP/371/35/17
21/04/2017 - 11:30 Dostawa mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym z kamerą cyfrową dla Zakładu Geologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi US 462 DP/371/33/17