Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
16/12/2011 - 11:30 Szczecin: dostawę książek z zakresu nauczania na kierunku matematyka na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US - nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09. 522 TP/220/235/11
09/12/2011 - 11:00 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 569 TP/220/188/11
08/12/2011 - 12:00 Dostawa czasopism na rok 2012 dla Akademickiego Biura Karier oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego 488 TP/220/229/11
07/12/2011 - 11:30 Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz czasopisma krajowe dla US 604 TP/220/204/11
07/12/2011 - 10:30 Dostawa kserokopiarki cyfrowej monochromatycznej - 1 szt. 494 TP/220/234/11
28/11/2011 - 11:30 Dostawa aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki 566 TP/220/225/11
24/11/2011 - 11:30 Dostawa kserokopiarek monochromatycznych - 2 szt. 515 TP/220/201/11
22/11/2011 - 10:30 Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego. 554 TP/220/198/11
15/11/2011 - 11:00 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu As kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. 575 TP/220/199/11
04/11/2011 - 11:30 Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego 502 TP/220/187/11