Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/09/2011 - 10:45 Szczecin: Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 562 TP/220/153/11
16/09/2011 - 10:45 Szczecin: Dostawa monet okolicznościowych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 563 TP/220/154/11
14/09/2011 - 11:30 Dostawa komory do hodowli roślin (fitotron) oraz mikroskopu świetlnego z kamerą i analizą obrazu dla Zakładu Paleooceanologii Instytutu Nauk o Morzu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego 640 TP/220/135/11
09/09/2011 - 11:30 Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 523 TP/220/131/11
07/09/2011 - 11:30 zakup spektrometru NMR dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 464 TP/220/133/11
05/09/2011 - 11:30 Drukowanie kalendarzy dla US na 2012 r. 453 TP/220/128/11
01/09/2011 - 11:30 Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie-powtórka 440 TP/220/141/11
31/08/2011 - 11:30 Dostawa bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego 466 TP/220/92/11
31/08/2011 - 10:00 Dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. 496 TP/220/137/11
30/08/2011 - 11:30 Meble biurowe 608 TP/220/113/11