Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
22/12/2011 - 11:30 Dostawa aparatury laboratoryjnej dla laboratoriów Wydziału Biologii na potrzeby projektu Centrum BiologiiMolekularnej i Biotechnologii współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. 977 TP/220/189/11
20/12/2011 - 11:30 zakup książek dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego oraz Akademickiego Biura Karier na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider Przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 654 TP/220/236/11
16/12/2011 - 11:30 Szczecin: dostawę książek z zakresu nauczania na kierunku matematyka na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US - nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09. 531 TP/220/235/11
09/12/2011 - 11:00 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 578 TP/220/188/11
08/12/2011 - 12:00 Dostawa czasopism na rok 2012 dla Akademickiego Biura Karier oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Fizycznego 499 TP/220/229/11
07/12/2011 - 11:30 Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz czasopisma krajowe dla US 614 TP/220/204/11
07/12/2011 - 10:30 Dostawa kserokopiarki cyfrowej monochromatycznej - 1 szt. 506 TP/220/234/11
28/11/2011 - 11:30 Dostawa aparatury do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i Katedry Genetyki 577 TP/220/225/11
24/11/2011 - 11:30 Dostawa kserokopiarek monochromatycznych - 2 szt. 524 TP/220/201/11
22/11/2011 - 10:30 Dostawy tonerów i tuszy oryginalnych do Uniwersytetu Szczecińskiego. 566 TP/220/198/11