Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
15/11/2011 - 11:00 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu As kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie. 583 TP/220/199/11
04/11/2011 - 11:30 Dostawa analizatora składu ciała dla Katedry Fizjologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego 510 TP/220/187/11
28/10/2011 - 12:30 Dostawa 900 sztuk paczek choinkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego 559 TP/220/185/11
28/10/2011 - 10:30 Dostawa kserokopiarek - 3 szt. 478 TP/220/197/11
25/10/2011 - 11:30 Dostawa mikroskopów i cieplarki dla Wydziału Biologii US 5,301 TP/220/177/11
21/10/2011 - 11:30 Dostawa urządzenia do wysokowydajnej homogenizacji prób biologicznych wraz z wyposażeniem oraz termocyklera z funkcją gradient i odsuwaną pokrywą bez panelu kontrolnego 598 TP/220/176/11
21/10/2011 - 10:30 zakup spektrometru NMR dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 610 TP/220/182/11
18/10/2011 - 12:00 Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie - II powtórka 485 TP/220/180/11
18/10/2011 - 11:30 Dostawa urządzenia wykonującego pomiary parametrów falowania oraz prądów morskich 558 TP/220/174/11
07/10/2011 - 11:30 Dostawa i montaż mebli biurowych do budynku WNoZ przy ul. Mickiewicza 16 630 TP/220/130/11