Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/07/2011 - 11:30 Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego 473 TP/220/14/11
08/07/2011 - 12:30 Dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 462 TP/220/103/11
07/07/2011 - 11:30 Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego 461 TP/220/91/11
05/07/2011 - 11:30 Zakup sprzętu laboratoryjnego dla WMF na potrzeby projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości", realizowanego w ramach POKL 485 TP/220/93/11
30/06/2011 - 12:00 Szczecin: zakup odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla WNP na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 164041 - 2011; data zamieszczenia: 13 489 TP/220/94/11
30/06/2011 - 12:00 Zakup materiałów promocyjnych, gadżetów projektowych i reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI-Lider przyszłości", realizowanego w ramach POKL 621 TP/220/95/11
27/06/2011 - 11:30 Dostawa serwera, półki dyskowej oraz szafy rack na potrzeby projektu Satelitarna Kontrola Morza Bałtyckiego Satbałtyk 517 TP/220/89/11
22/06/2011 - 11:30 Meble biurowe 2011 530 TP/220/81/11
28/04/2011 - 10:30 Dostawy asortymentu meblowego do Uniwersytetu Szczecińskiego 652 TP/220/37/11
12/04/2011 - 12:00 sukcesywne dostawy papieru biurowego i asortymentu materiałów biurowych do Uniwersytetu Szczecińskiego 587 TP/220/38/11