Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
27/09/2011 - 11:30 Dostawa aparatury laboratoryjnej do laboratorium badań środowiskowych w Małkocinie na potrzeby projektu „Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 565 TP/220/124/11
21/09/2011 - 10:45 Szczecin: Dostawa nowych drukowanych książek polskich, zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 583 TP/220/153/11
16/09/2011 - 10:45 Szczecin: Dostawa monet okolicznościowych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 583 TP/220/154/11
14/09/2011 - 11:30 Dostawa komory do hodowli roślin (fitotron) oraz mikroskopu świetlnego z kamerą i analizą obrazu dla Zakładu Paleooceanologii Instytutu Nauk o Morzu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego 664 TP/220/135/11
09/09/2011 - 11:30 Przygotowanie projektów graficznych oraz zakup reklam wielkoformatowych na potrzeby projektu -UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 544 TP/220/131/11
07/09/2011 - 11:30 zakup spektrometru NMR dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 486 TP/220/133/11
05/09/2011 - 11:30 Drukowanie kalendarzy dla US na 2012 r. 476 TP/220/128/11
01/09/2011 - 11:30 Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie-powtórka 462 TP/220/141/11
31/08/2011 - 11:30 Dostawa bonów świątecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Szczecińskiego 490 TP/220/92/11
31/08/2011 - 10:00 Dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych na potrzeby projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. 518 TP/220/137/11