Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
30/08/2011 - 11:30 Meble biurowe 628 TP/220/113/11
29/08/2011 - 11:30 Dostawa urządzeń sieciowych wraz z usługami dotyczącymi uruchomienia, wsparcia technicznego i szkolenia dla oferowanych urządzeń sieciowych dedykowanych w węzłach sieci Zamawiającego 517 TP/220/119/11
29/08/2011 - 09:30 Dostawa nowych, nieużywanych podręczników anglojęzycznych dla studentów kierunku Matematyka w ramach projektu „Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zamawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim”, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 491 TP/220/129/11
23/08/2011 - 10:00 Dostawa nowych drukowanych książek polskich i zagranicznych w ramach projektu pn. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. TP/220/126/11 523 TP/220/126/11
19/08/2011 - 12:30 Dostawa zestawu urządzeń do pomiaru widma promieniowania w wodzie 544 TP/220/117/11
10/08/2011 - 11:30 Dostawa urządzenia wykonującego pomiar parametrów falowania oraz prądów morskich. 549 TP/220/110/11
03/08/2011 - 11:30 Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 474 TP/220/109/11
28/07/2011 - 11:30 Dostawę aparatury naukowo – badawczej do Katedry Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego 528 TP/220/98/11
22/07/2011 - 11:30 Dostawa i montaż systemu siedzisk oraz mebli do przebudowywanej auli im. Prof. Małka w budynku WNEiZ US w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 64 567 TP/220/88/11
15/07/2011 - 12:30 Dostawy tonerów i tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego 553 TP/220/102/11