Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/02/2011 - 11:30 Dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników 709 TP/220/16/11
23/02/2011 - 11:30 Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego na potrzeby projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 729 TP220/15/11
17/02/2011 - 11:30 Zakup dla Uniwersytetu Szczecińskiego: Zadanie 1 - Samochodu typu pick-up - szt.1; Zadanie 2 - Mikroskopu stereoskopowego - szt. 1; Zadanie 3 - Mikroskopu biomedycznego - szt.1. 2,772 TP/220/08/11
25/01/2011 - 11:30 Zakup sprzętu i asortymentu laboratoryjnego dla Wydziału Nauk Przyrodniczych na potrzeby projektu UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 894 TP/220/1/11
24/01/2011 - 11:30 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego 659 TP/220/02/11
05/01/2011 - 12:30 Dostawa elementów małej elektrowni słonecznej do zasilania urządzeń w sali akwaryjnej WNP US i jej montaż 706 TP/220/197/10
21/12/2010 - 11:30 Dostawa zestawu sprzętu do Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin 804 TP/220/189/10
09/12/2010 - 11:30 Dostawa kserokopiarki cyfrowej dla Działu Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego 729 TP/220/185/10
06/12/2010 - 11:30 Dostawa automatycznej stacji meteorologicznej 693 TP/220/184/10
25/11/2010 - 11:30 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WNoZ 913 TP/220/180/10