Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
24/11/2017 - 11:30 zakup i montaż regałów stacjonarnych do Wypożyczalni na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 709 DP/371/89/17
23/11/2017 - 09:30 dostawę czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2018 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni 708 DP/317/88/17
16/11/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego 804 DP/371/83/17
06/10/2017 - 11:30 Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego 1,080 DP/371/75/17
29/09/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego 1,363 DP/371/71/17
20/09/2017 - 11:30 Drukowanie kalendarzy uniwersyteckich na 2018 rok 981 DP/371/68/17
07/09/2017 - 09:30 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 5 01/08/2017S145 Bony 951 DP/371/57/17
31/08/2017 - 11:30 Dostawa zestawu do spektroskopii fotoelektronowej do pracy z akceleratorem dla Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Wydziału Matematyczno-Fizycznego US 963 DP/371/54/17
17/08/2017 - 09:30 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15 766 DP/371/66/17
10/08/2017 - 10:30 Zakup sprzętu teleinformatycznego – 2 sztuk przełącznika SAN [przełącznik technologii FC (Fiber-Channel), realizujący połączenia dla sieci pamięci masowej (Storage Area Network)] i licencji umożliwiającej uruchomienie funkcjonalno 708 DP/371/53/17