Umowa na świadczenie usług poligraficznych (plakaty, ulotki)

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 29 grudnia2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa ulotek, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych). 

Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Polor Sp. z o.o. na dostawę środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla US
Załączniki: 

Umowa na dostawę papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci i dozowników do US.

 SSZP US informuje, ze  w dniu 11.07.2018r . została podpisana umowa z  firmą FLESZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-017), ul. Cieślewskich 25F, dotycząca dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników do US.

Załączniki: 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej realizacji umów ramowych na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje o wprowadzeniu zarządzenia JM Rektora US określającego procedurę dotyczącą realizacji umów ramowych na dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych. Jednocześnie zamieszczamy pismo informacyjne. Prosimy o zapoznanie się z treścią obu dokumentów i stosowanie się do zawartych w nich wytycznych.

Podpisano umowę na dostawę oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytetu Szczecińskiego

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 02.12.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń na sukcesywne dostawy oryginalnych tonerów i tuszy do Uniwersytu Szczecińskiego.

Umowa na dostawy tonerów i tuszy zamiennych

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 02.12.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a firmą HAPRINT s.c., Ustowo 40M/14, 72-001 Ustowo na sukcesywne dostawy tonerów zamiennych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość