Zakupy materiałów biurowych i papieru biurowego

Z dniem 18.04. 2016 r. została podpisana umowa na sukcesywne dostawy materiałów biurowych z  firmą PHU RAKPOL Sp. J.z siedzibą  przy ul. Sikorskiego 31, Szczecin
Dane teleadresowe PHU RAKPOL Sp. J.”: 
70-313 Szczecin
ul. Sikorskiego 13
tel./fax   91 484 91 70