Kontakt

 

 mgr Wojciech Bereszko
Kierownik Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, p.304
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-11-51
e-mail:
bereszko@univ.szczecin.pl 

mgr Krystyna Obecna
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p. 303
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-10-04
e-mail: krystyna.obecna@ univ.szczecin.pl
 
 
mgr Janusz Hołubasz
st. specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, p.301
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-12-06