Kontakt

 

 mgr Wojciech Bereszko
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, p.205
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-11-51
e-mail:
wojciech.bereszko@usz.edu.pl

mgr Krystyna Obecna
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p. 205
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-10-04
e-mail: krystyna.obecna@usz.edu.pl
 
mgr Izabela Łukawska - Przydrożny
specjalista ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, p.206
70-453 Szczecin
tel. (91) 444-12-02
e-mail: izabela.lukawska-przydrozny@usz.edu.pl

mgr Anna Kloczkowska
st. referent ds. zamówień publicznych
al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 206
70-453 Szczecin
tel. (091) 444 - 1206
anna.kloczkowska@usz.edu.pl