Umowa na dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów US

 Niniejszym informujemy, iż w dniu 13.03.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a PETRO-OIL Zachód Sp. z o.o. Sp. K. została zawarta umowa na sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa nr DP/374/23/17 obowiązuje od dnia 13.03.2017 r. przez 12 miesięcy.

 
Poniżej treść umowy wraz z załącznikami.
Załączniki: