Umowa na dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów US

 Niniejszym informujemy, iż w dniu 11.03.2016 r. w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Paliwa i Produkty Naftowe Marian Pastuszak została zawarta umowa na sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego. Umowa nr TP/374/23/16 obowiązuje od dnia 11.03.2016 r. przez 12 miesięcy.

 
Poniżej treść umowy wraz z załącznikami.
Załączniki: