Dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 12.12.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Polor Sp. z o.o. na dostawę środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla US
Umowa obowiązuje przez okres 12 m-cy lub do wyczerpania kwoty w niej określonej.
Załączniki: