Usługi cateringowe

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w efekcie prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na rzecz US przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy, została wybrana firma uStudio Sp. z o.o. sp.k  (umowa do wglądu jako załącznik). Poniżej zamieszczony zostaje Opis przedmiotu zamówienia, tj. dokument określający dania w ramach posiłków wyselekcjonowanych przez Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie na potrzeby przedmiotowego przetargu, które to dania mogą być zamawiane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu w ramach współpracy prowadzonej z w/w Wykonawcą. Nadto, zamieszczamy również formularz ofertowy złożony w niniejszym postepowaniu przez wybranego Wykonawcę, celem umożliwienia Państwu skalkulowania cen realizowanych każdorazowo zleceń. Poniżej znajdziecie Państwo również przygotowany przez Wykonawcę wewnętrzny formularz, na którym należy składać poszczególne zlecenia.