Dostawa laptopów, skanera i dysku dla WHUS

Sygnatura: 
TP/371/197/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Gru 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin