Dostawa laptopa i myszy bezprzewodowej dla WH US

Sygnatura: 
TP/371/01/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin