Umowa na świadczenie usług poligraficznych (plakaty, ulotki)

 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, iż z dniem 29 grudnia2017 r. zawarto umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa ulotek, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych). 

Umowa została zawarta z ZAPOL Sobczyk Sp. J., z siedzibą w Szczecinie przy al. Piastów 42

Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Kontakt do wykonawcy: PNatalia Goliszewska, tel. 914 351 942, fax. 914 351 913

W załączeniu umowa oraz formularz cen jednostkowych.