Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, zlokalizowanego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie.

Sygnatura: 
TP/371/22/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Kwi 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.