Umowa na świadczenie usług poligraficznych (książki, czasopisma)

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku zawarto umowę na świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.05.2016 roku do 31.05.2017 roku (13 m-cy).

Telefon kontaktowy z Firmą "ZAPOL - SOBCZYK Sp. Jawna": Piotr Rutkowski 91 43 51 944