Dostawa i montaż sprzętu audio-video w 29 salach oraz wykonanie instalacji multimedialnej w ramach inwestycji – przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury tech.

Sygnatura: 
TP/371/80/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lis 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin