Wydanie publikacji: Signa recepta w starożytnym Rzymie 20 roku przed Chrystusem. Kontekst polityczny oraz ideologiczny sukcesu.

Sygnatura: 
TP/371/90/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Paź 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin