Wydanie publikacji:Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego. Tom I i II.

Sygnatura: 
TP/371/91/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Paź 2016 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin