dostawę 800 sztuk paczek choinkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie

wszczynając postępowanie na podstawie art. 69 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na:

                  

dostawę 800 sztuk paczek choinkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Niniejszym, działając w oparciu o przepis art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – dalej p.z.p., zamawiający przekazuje następujące informacje:

 

  1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: 97 600,00 PLN brutto.
  2. Zbiorcze zestawienie ofert(zestawienie w załączniku)
  3. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej (w załączniku)

Termin składania ofert: 
7 Lis 2016 - 12:00