Dostawa notebooka

Sygnatura: 
TP/371/98/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Lis 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 305, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin