Wydanie publikacji: Dialog kultur i społeczeństw.

Sygnatura: 
TP/371/96/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lis 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin