Sprzedaż kostki granitowej

Uniwersytet Szczeciński pilnie sprzeda kostkę granitową z odzysku, o nieregularnych kształtach, częściowo zanieczyszczoną asfaltem.

Materiał jest zgromadzony na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy             al. Piastów  40 b w Szczecinie

 

   Koszt załadunku i wywozu  pokrywa nabywca kostki granitowej.

Oferty  zakupu   ( za 1 m³  materiału ) należy składać na piśmie  do dnia 24.11.2016 r.  w siedzibie uczelni:

Uniwersytet Szczeciński

Sekretariat Kanclerza

70-453 Szczecin

al. Papieża Jana Pawła II 31 /pok.109,

lub wysyłając na adres mailowy:

sekretariat.kanclerza@univ.szczecin.pl

z dopiskiem „Oferta na zakup kostki”

 

Bliższe informacje tel. 91 4441107

Załączniki: