wykonanie „oświetlenia ewakuacyjnego części parteru przy Katedrze Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3c

 Uniwersytet Szczeciński zwraca się z prośbą w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) o przedstawienie oferty na wykonanie „oświetlenia ewakuacyjnego części parteru przy Katedrze Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3c”.

 
Zakres robót:
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej oświetlenia ewakuacyjnego części parteru przy Katedrze Biochemii Wydziału Biologii autorstwa KOND-BUD Marek Kulbicki. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidywane jest w formie ryczałtu.
 
Wizja lokalna:
Uniwersytet Szczeciński wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na dzień 19.12.2016 r. o godz. 1400.  Spotkanie w hallu budynku przy portierni.
 
Osoba do kontaktu:  Marek Badurski – tel. 91 444 10 17; marek.badurski@univ.szczecin.pl
 
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2016 r. na adres:
Uniwersytet Szczeciński
Sekretariat Kanclerza
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin
 
Załącznik:
1.      Dokumentacja projektowa pn.: „Oświetlenie ewakuacyjne części parteru przy Katedrze Biochemii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3c”
Termin składania ofert: 
30 Gru 2016 - 15:00