Wydanie publikacji: Europa Środkowo - Wschodnia - w kręgo koncepcji Międzymorza

Sygnatura: 
TP/371/107/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sty 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 0306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin