DP/371/7/17 Świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz konferencyjnych

 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a   

70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn.:
Świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz konferencyjnych dla 50 osób w związku z organizacją konferencji w Świnoujściu w dniach 16-18 maja 2017 r.
1.      Kryteria oceny ofert: 
cena brutto   90 %.
standard hotelu        10 %
1.      Termin składania ofert upływa  8 luty 2017 roku o godz. 11.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy
Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych  US, pok. 307, al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin
Termin składania ofert: 
8 Lut 2017 - 11:30