Zapytanie ofertowe - dostawa koszy na śmieci do budynku Wydziału Filologicznego

 Uniwersytet Szczeciński zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Dostawa koszy na śmieci do budynku Wydziału Filologicznego

Termin składania ofert: 17.02.2017 r., godz. 12:00

Szczegóły w załączeniu

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
17 Lut 2017 - 12:00