Rozeznanie rynku-przeprowadzenie monitoringu karier zawodowych uczestników projektu "Aktywnie Buduj Karierę" nr POWR.03.01.00-00-B118/15

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
10 Mar 2017 - 15:00