Dostawa płynów do dezynfekcji 100 sztuk (atomizer)

 Uwaga: termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 24 kwietnia 2017 r.

Godziny, miejsce oraz sposób składania ofert pozostają bez zmian.

Termin składania ofert: 
8 Maj 2017 - 12:00