Dostosowanie rozdzielnicy głównej do aktualnych przepisów ppoż. - DS Nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie mające na celu wybór wykonawcy prac polegających na dostosowaniu rozdzielnicy głównej do aktualnych przepisów ppoż. - DS Nr 3, ul. Kordeckiego 15, Szczecin. 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r..

Oferty nalezy składać w terminie do 17.05.2017 r., do godziny 15:15. 

Przewiduje się wizję lokalną - dnia 09.05.2017 r. o godzinie 14:00. 

Szczegóły w załączeniu

Załącznik: 
Termin składania ofert: 
17 Maj 2017 - 15:15