Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów drukowanych

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie mające na celu wybór dostawcy materiałów drukowanych

Szczegóły w załączeniu.
Termin składania ofert: 
11 Maj 2017 - 12:00