Zapytanie ofertowe - dostawa 26 telewizorów LED

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie, którego celem jest wybór dostawcy 26 sztuk telewizorów LED. 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

Szczegóły w załączeniu. 

Termin składania ofert: 
2 Cze 2017 - 12:00