Zapytanie ofertowe - transport uczestników wyprawy studyjnej w dniach 6-7.06.2017 r.

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postepowanie, którego celem jest wyłonienie wykonawcy transportu uczestników wyprawy studyjnej w dniach 6-7.06.2017 r. w ramach projektu finansowanego z Funduszu Małych Projektów programu Interreg V A „Między dwoma uniwersytetami – pogranicze bez granic”

Szczegóły w załączeniu

 

Termin składania ofert: 
31 Maj 2017 - 12:00