Nocleg w Gdyni dla 7 studentów kierunku Turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 8-10 czerwca 2017 r. (7 osób)

 Nocleg w Gdyni dla 7 studentów kierunku Turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 8-10 czerwca 2017 r. (7 osób) w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-K064/16-00.

Termin składania ofert: 
6 Cze 2017 - 11:30