Zapytania ofertowego w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia jednodniowych wycieczek śródkongresowych dla uczestników 11-tego Międzynarodowego Kongresu Fykologicznego i osób towarzyszących.

Termin składania ofert: 
7 Lip 2017 - 14:00