Wykonanie robót związanych z montażem balustrad okiennych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16a w Szczecinie

 Uniwersytet Szczeciński poszukuje wykonawcy robót pt.:

Wykonanie robót związanych z montażem balustrad okiennych w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 16a w Szczecinie

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

Termin składania ofert: 
20 Lip 2017 - 15:00