Organizacja przeprowadzki Instytutu Filologii Germańskiej

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest organizacja przeprowadzki Instytutu Filologii Germańskiej

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
Szczegóły w załączeniu. 
Termin składania ofert: 
14 Lip 2017 - 15:00