Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki studia i materiały, t. II, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-D

Sygnatura: 
DP/371/56/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lip 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin