Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 5 01/08/2017S145 Bony

Sygnatura: 
DP/371/57/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Wrz 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin