Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce – staże dla studentów kierunku Mikrobiologia” nr umowy UDA-POWR.03.01.00-00-S252/15

Sygnatura: 
DP/371/66/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303 al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin